xoşqədəm(li)

xoşqədəm(li)
sif. <fars. xoş və ər. qədəm> Gəlişi ilə xoşbəxtlik gətirən, uğur gətirən; xeyirli, uğurlu; ayağıyüngül. Başına döndüyüm qasid xoşqədəm; Ərzimi get söylə canana, gəlsin. Aşıq Dilqəm. Oğul! Deyirəm ki, nə xoşqədəmsən; Doğulduğun gündən ağ gündəyəm mən. S. Rüst..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • xoşqədəm — f. və ə. ayağı yüngül, ayağı uğurlu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qədəmli — (Naxçıvan) xoşqədəm. – Məhəmməd çox qədəmli adamdı, o gələndə mənim işim düzəlir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mübarəkpey — ə. və f. e 1) xoşniyyət, yaxşı fikirdə olan; 2) uğurlu, xoşqədəm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nikuzad — f. xoşbəxt doğulmuş; xoşqədəm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arğac — is. toxuc. Xalçada, gəbədə və ümumiyyətlə toxunan şeylərdə eninə gedən ip (əriş müqabili). Arğac sapı sarıyan maşın quruldu. – Xoşqədəm diz üstə oturub, sağ əlinin baş və şəhadət barmağı ilə fərşin köhnəlmiş arğaclarını qurdalaya qurdalaya davam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayağıyüngüllük — is. Xoşqədəmlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • deyikli — is. Uşaqlıqdan adaxlanmış qız, ya oğlan; nişanlı. <Tarverdi:> Bu qız . . mənim deyiklimdir. M. F. A.. Cəfərin əmisi qızını, uşaqlıqdan deyiklisi olan Xoşqədəmi ona aldılar. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hadisə — is. <ər.> 1. İctimai və ya şəxsi həyatda vaqe olan, baş verən hal; əhvalat, vaqiə, vəqə. Bütün bu hadisələr yanaşı oturan adamların təsəvvürlərində canlanır. . S. R.. Kənddə olmuş hər bir hadisənin, salınan hər bağın, əkilən hər ağacın,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müəyyənləşdirmək — f. Müəyyən etmək, təyin etmək, aydınlaşdırmaq, qəti şəklə salmaq, konkretləşdirmək, dəqiqləşdirmək. Vaxtı müəyyənləşdirmək. Kitabları müəyyənləşdirmək. – Xoşqədəm çay süzürdü. Mən isə əlavələrin yerini müəyyənləşdirirdim. Ə. Vəl..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”